search
top

tratémoslo como Nuestro

O entorno natural, os costumes herdados, o espazo urbano e rural, a arte que comparte a comunidade, conforman o patrimonio que nos transmitimos entre xeracións, procurando manter e mellorar o recibido para deixar aos que veñen detrás un escenario amable, respectuoso e libre. Para nos achegar ao estado actual do patrimonio común e para analizar a súa xestión, El Inaudito organiza as Xornadas sobre o patrimonio 2013 que comenzaron no mes de marzo. O programa que segue nestas celebracións no Liceo de Ourense é:

 

2 de abril * Patrimonio Natural e Etnográfico

Vicente Rodríguez Gracia Ramón Seara Valero Xosé Carlos Sierra Moderador: Alfonso Prada Allo

7 de maio * Patrimonio Artístico

Yolanda Barriocanal María Victoria Carballo-Calero José Manuel Bouzas Moderador: Mª Jesús Candau

4 de xuño * Recuperación do Patrimonio

Manuel Xusto Rodríguez Luis Orero Manuel Durán Fuentes Moderador: Marisol Mendive

Leave a comment

top