search
top

Mercado de Arte, para Artistas

Sobre Álvaro Vargas:

Director de Espacio Plano B, galería dedicada á difusión e comercialización de arte contemporáneo, e á producción e execución de proxectos culturais.

Director da feira de arte emerxente ROOM ART FAIR Madrid.

Programador cultural da Universidade Complutense a través do Vicerreitorado de Cultura, a Delegación Central de Estudantes ou A Casa do Estudante [2003-2008].

Xornalismo na Universidade Complutense de Madrid, Técnico Superior en Realización de Audiovisuais e Espectáculos, Técnico Superior en Imaxe.

¨Cómo introducirse en el Mercado del Arte¨

imparte ÁLVARO VARGAS

O obxectivo principal que nos plantexamos con este curso é aportar as ferramentas necesarias a artistas visuais para introducirse no mundo/mercado da arte e que dividiremos nos seguintes apartados:

– Elaboración do dossier do/a artista ou proxecto expositivo. Contido do documento e presentación/forma do mesmo.

– O mercado da arte e os seus axentes. Percorrido polos principais actores que interveñen no mundo da arte e que afectan á carreira e difusión do/a artista.

– As galerías como vía natural para introducirse no mercado.

– Como poñerse en contando cunha galería. Sendas habituais para que o/a artista consiga formar parte dos artistas representados por unha galería.

– A relación artistas/galerías. Unha vez conseguido o espazo co que traballar como se establece esta relación, contrato e dereitos/obligacións tanto do/a galerista como do/a artista.

– A importancia dos premios/concursos/bolsas.

– Algúns aspectos legais. O contrato, porcentaxes, xestión de ventas, imaxe e comunicación.

– A relación comisario/artista. Contacto, traballo, temas recurrentes.

– O/A artista como comisario/a.

– Presenza do artista en Internet e redes sociais. A transformación do mercado debido ás novas tecnoloxías.

– A importancia das relacións públicas para introducirse no mercado.

Leave a comment

top